Tehnički odbor ISPCN
Psihijatrijska bolnica Rab
T. 776 344 / 125
T. 750 655
F. 750 655
ispcn(a)bolnicarab.hr
Nalazite se u > Uvodna riječ
Uvodna riječ Organizatora
17.6.2014

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

U pripremi je naša 5 ISPCN. Kao i prethodnih godina posvetit ćemo je čovjeku kao izvoru energije, ljubavi, intelekta, kao jedinom živućem obećanju za bolju budućnost. A budućnost trebamo pisati već sada.

Živimo u svijetu brzih promjena u kojem se u ime ugode, humanosti i dobrobiti često promoviraju najnehumanije i najokrutnije ideje. Vrijeme moćne tehnologije traži i nalazi nove puteve do ljudskog mozga i mijenja naše predodžbe o svijetu.

Tema našeg simpozija su neuralne i društvene mreže i njihova povezanost. Suvremeni trendovi u neuroznanosti, neurologiji, psihijatriji i neuropsihologiji upućuju na područja mozga odgovorna za prilagođeno ponašanje, integraciju i socijalnu kogniciju, a kognicija i emocije su međuovisni i uzajamno osnažujući. Mnogi čimbenici snažno utječu na fiziološke procese u mozgu i remete njegovu homeostazu uvjetujući funkcionalne, biokemijske i morfološke promjene. Tajne mozga su još uvijek nedovoljno otkrivene da bismo se mogli prepustiti genskom determinizmu i neuroprogramiranju. Ipak, u svijetu znanosti sve više se govori o neuropredikciji.

Da li će nekadašnji psihički profil, ili status kojeg je poznavala klasična klinička psihijatrija, sasvim zamijeniti face profil?  Jesmo li svjesniji svijesti ili se naše svakodnevno funkcioniranje mijenja, a da toga nismo niti svjesni?

Neodoljiva privlačnost, (ne)sigurna sigurnost i pojava novih ovisnosti o virtualnom ima sve više psihičkih, ali i ekonomskih posljedica u realnom svijetu. Učinci na našu kogniciju i njezine domene strastveno angažiraju emocije, a emocije su vodič i brzi prijenosnik energije koje mogu moderirati um kada god to požele. Tražit ćemo puteve neuralnog, osobnog i društvenog i pričati o vezama tj. konekcijama.

Dobro došli na naš 5. simpozij u kojem ćemo zajedno promišljati o promjenama na neuromembrani, o čudesnoj bijeloj tvari i filozofiji uma u kontekstu neuralnih i društvenih mreža i traženju najboljih avatara.